Video xem thêm: Làm trái tim từ 1314 bông hồng tặng vợ cũ nhưng "toang" giữa đường