Video xem thêm: Nhóm thanh niên cách ly tụ tập đánh bài tiền dẫn đến xô xát