Video xem thêm: Viruss là nam streamer duy nhất có chỗ đứng trong nền âm nhạc Việt Nam