Video xem thêm: Hậu trường chụp kỷ yếu 70 triệu đồng khiến người trong cuộc “khóc thét”