Video xem thêm: CSGT mở đường cho xe ô tô chở sản phụ đến bệnh viện