Video xem thêm: Trịnh Sảng tự tử 2 lần, tham gia phiên tòa tại Mỹ giành quyền nuôi con