Video xem thêm: Đưa con về nước định cư, vợ chồng Việt Hương cho con học trường quốc tế 450 triệu/năm