Video xem thêm: Nghệ sĩ Thanh Hằng: 2 lần đổ vỡ, làm đủ nghề mưu sinh ở Úc