Video xem thêm: Khoảnh khắc đội trưởng Văn Quyết ân cần chăm sóc Hùng Dũng