Video xem thêm: Gần 30 năm xa quê, ông xã Việt Hương quyết định cùng con về Việt Nam đoàn tụ với vợ