Video xem thêm: Nhà bị cuốn trôi trong trận lũ lụt "trăm năm có một" ở Australia