Video xem thêm: Đau lòng xe cấp cứu hú còi không được nhường đường