Video xem thêm: Trấn Thành: "Bố Già" không hay là do Trấn Thành dở?