Video xem thêm: Lớp học tỷ phú: Trăm người co 1 chân, tay cầm chai nước, hô làm giàu