Video xem thêm: Fan đào lại clip thời Jack mới debut