Video xem thêm: Nam MC giới thiệu chiếc máy chạy chữ với tốc độ siêu 'khủng' trong trường quay VTV