Video xem thêm: Clip fan quây kín Trấn Thành, anh phải livestream kể chuyện bị cào