Video xem thêm: Xúc động người đàn ông đạp xe từ Sài Gòn về Cà Mau sau khi mất việc