Video xem thêm: Phỏng Vấn Tuấn Trần: "Mọi người nói mình dựa hơi anh Trấn Thành cũng đúng thôi"