Video xem thêm: Thanh niên tiêm vaccine tại Hải Dương sau 12 tiếng vẫn khỏe mạnh