Video xem thêm: Cậu bé nghèo quyên góp tiền mua vaccine Covid-19