Video xem thêm: Bé gái rơi từ tầng 12 xuống, sự cảnh tỉnh cho những gia đình ở chung cư cao tầng