Video xem thêm: Bà cầm 100 ngàn, đội mưa chạy theo xe nhập ngũ cố đưa cho cháu