Video xem thêm: Ngọc Sơn ngày hít đất 1500 cái ở tuổi U60