Video xem thêm: TPHCM còn 12 điểm phong tỏa vì COVID-19