Video xem thêm: Ghi nhận thêm 6 ca dương tính Covid 19