Video xem thêm: Cái tết đặc biệt của những em bé trong khu cách ly covid-19