Video xem thêm: Thành phố Chí Linh bị phong tỏa xuyên tết