Video xem thêm: Sơn Tùng xuất hiện công khai sau drama " Trà Xanh"