Video xem thêm: Tin tổng hợp: Sợ bị lỗ đạo diễn "Trạng Tí" lên tiếng, xác định được nhóm đàn ông dàn cảnh móc túi