Video xem thêm: Sao Việt đọ độ giàu: người sở hữu biệt thư triệu đô tại Mỹ, người có cả phi cơ riêng