Video xem thêm: Dân tình phản ứng gắt vụ Nhã Phương khóc nức nở