Video xem thêm: Ngọc Trinh " khóa môi" fanboy ở sự kiện