Video xem thêm: Irene gặp hạn nặng, Lâm Tâm Như-Hoắc Kiến Hoa cãi nhau trên phố