Video xem thêm: Bắt giữ hơn 31.000 người nhập cảnh trái phép