Video xem thêm: Cửa hàng bánh chiên của ông Pháp mắc kẹt ở Việt Nam vì Covid-19