Video xem thêm: Cát Phượng "chỉ trích" NSND Việt Anh khi bị chê "hành sử không nghệ sĩ"