Video xem thêm: Nghệ sĩ Việt Hương cảnh báo: Có người giả mạo vợ cố nghệ sĩ Chí Tài mượn cả trăm triệu đồng