Video xem thêm: Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang tiễn biệt cố nghệ sĩ Chí Tài