Video xem thêm: Trấn Thành bần thần né phóng viên khi biết tin Chí Tài qua đời