Video xem thêm: Tóc Tiên bị thương khi thực hiện cảnh hành động "Thanh Sói"