Video xem thêm: Thầy trò tại Quảng Trị vượt lũ dữ khiến mọi người xót xa