Video xem thêm: Công Vinh tặng tiền cho người dân nghèo