Video xem thêm: Iphone 12 và thử thách thả rơi ở độ cao 3m