Video xem thêm: Xúc động hình ảnh Thượng úy công an giữ thuyền chạy theo xe máy hơn 2km đi cứu dân