Video xem thêm: Thủy Tiên dúi tiền thêm cho bà cụ, Quyền Linh mang 2,5 tỷ đồng ra Huế