Video xem thêm: Ấm lòng tình cảm bà con vùng lũ: Chung tay giúp xe cứu trợ gặp nạn