Video xem thêm: Thủy Tiên, Phan Anh dính thị phi khi làm từ thiện