Video xem thêm: Chị 13 công bố luôn ngày lên sóng 3 ngày sinh tử