Video xem thêm: 10 vai phản diện “ác” nhất màn ảnh rộng (P1)